Asortymenty towarzyszące ułożyskowaniom

Smarownice i smarowniczki

Smarowniczka
Smarowniczka, zwana inaczej kalamitką jest urządzeniem, którego zadaniem jest dozowanie smaru w maszynach technicznych.

Rozróżnia się smarowniczki:

 • do smarów ciekłych
 • do smarów stałych

Smarowniczki stalowe:

 • proste z główką stożkową
 • z kątem 45° – główka stożkowa
 • z kątem 90° – główka stożkowa
 • z główką płaską
 • nierdzewne

Smarownica
Smarownica jest urządzeniem do smarowania pod ciśnieniem, olejem lub smarem.

Wyróżniamy smarownice:

 • ręczne
 • nożne
 • pneumatyczne
 • naciskowe
 • kapturowe (stauffera)

Asortyment uzupełniający:

 • końcówki do  smarownic
 • olejnice
 • wężyki smarownicy
 • rurki smarownicy
 • pompy oleju
 • pompy rotacyjne