Łożyska wzdłużne

Łożyska walcowe wzdłużne

W łożyskach walcowych wzdłużnych, elementami tocznymi są wałeczki. Mogą one przenosić wyłącznie obciążenia osiowe przy bardzo dużej sztywności osiowej. Łożyska tego typu posiadają dużą odporność na obciążenia udarowe. Elementy łożysk walcowych wzdłużnych mają proste kształty, co sprawia, że łożysk tych można łatwo używać w różnych kombinacjach z lub bez pierścieni łożyskowych. Rolę bieżni mogą pełnić elementy układu.
Przy stosowaniu łożysk tego typu należy pamiętać, że są one standardowo dostępne jako jednokierunkowe.
Serie wymiarowe łożysk walcowych wzdłużnych: 811, 812

Firma ROMBOR oferuje łożyska walcowe we wszystkich seriach wymiarowych. Oferujemy łożyska walcowe firm:NTN-SNR, ZVL, FAG, SKF.