Asortymenty towarzyszące ułożyskowaniom

Wśród asortymentu towarzyszącego ułożyskowaniom wyróżnia się: pierścienie i płytki osadcze (segery), uszczelnienia techniczne, pasy napędowe i taśmy transportowe, narzędzia do montażu i demontażu, chemię techniczną. Pierścienie osadcze stosowane są w mechanizmach w celu ochrony jego elementów przed przemieszczaniem się. W grupie uszczelnień technicznych wyróżnia się: simmeringi, sznury oringowe, uszczelnienia hydrauliczne, pneumatyczne i inne. Pasy napędowe dostępne są w następujących rodzajach: klinowe, motoryzacyjne, zębate, płaskie, specjalne. Pasy napędowe znajdują zastosowanie w różnych mechanizmach i konstrukcjach.