• łożyska klulkowe
  • łkulk1
  • łkulk2
  • łkulk3

Łożyska kulkowe

Łożyska kulkowe wzdłużne są przeznaczone do przejmowania tylko obciążeń osiowych. Łożyska wzdłużne najczęściej pracują w układach z łożyskami poprzecznymi gdzie łożysko poprzeczne przenosi jedynie obciążenia promieniowe, łożysko wzdłużne przenosi jedynie obciążenia osiowe.
Są to łożyska rozłączne.
Wyróżniamy następujące grupy łożysk:
- jednokierunkowe
- dwukierunkowe
Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe składają się z:

- pierścienia wewnętrznego montowanego na wał
- pierścienia zewnętrznego montowanego w oprawę
- koszyka z kulkami
serie wymiarowe: 511, 512, 513, 514, 532, 533, 534

Łożyska kulkowe wzdłużne dwukierunkowe składają się z:
- pierścienia wewnętrznego montowanego na wał

- dwóch pierścieni zewnętrznych montowanych w oprawy
- dwóch koszyków z kulkami
serie wymiarowe: 522, 523, 524, 542, 543, 544

Firma ROMBOR oferuje łożyska wzdłużne we wszystkich seriach wymiarowych.
W ciągłej sprzedaży oferujemy łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe i dwukierunkowe firm: FŁT, WHX, FAG, SKF, NACHI, GPZ, ZKL.