• lozbaryl
  • lozbaryl1
  • lozbaryl2

Łożyska baryłkowe

Łożyska baryłkowe wzdłużne są przeznaczone przede wszystkim do przenoszenia obciążeń osiowych, ale mogą także przenosić obciążenia promieniowe. Wielkość obciążeń promieniowych nie powinna przekroczyć 55% obciążeń osiowych.
Łożyska te mogą pracować przy bardzo dużych obciążeniach oraz stosunkowo dużych prędkościach obrotowych.
Łożyska baryłkowe wzdłużne są łożyskami rozłącznymi - pierścień zewnętrzny jest rozłączny, a pierścień wewnętrzny z koszykiem i baryłkami stanowi nierozłączną całość.
Serie wymiarowe: 292, 293, 294
Firma ROMBOR oferuje łożyska baryłkowe wzdłużne zwykłe we wszystkich seriach wymiarowych.

W ciągłej sprzedaży oferujemy łożyska baryłkowe poprzeczne i wzdłużne firm: NTN-SNR, ZVL, FAG, SKF.