• łożyska klulkowe
  • łkulk1
  • łkulk2
  • łkulk3

Łożyska kulkowe

Łożyska poprzeczne kulkowe zwykłe
Łożyska kulkowe zwykłe są najbardziej rozpowszechnionymi, znanymi i najczęściej stosowanymi łożyskami. Mają one prostą konstrukcję, są nierozłączne i przystosowane do pracy przy dużych prędkościach obrotowych.
Łożyska kulkowe mogą przenosić nie tylko obciążenia promieniowe ale i osiowe. Mają one też mały moment tarcia w porównaniu z innymi łożyskami.
Łożyska  te są konstruowane jako : łożyska jednorzędowe i dwurzędowe
serie wymiarowe: 617, 618, 619, 160 , 161 , 60 , 630 , 62,  622 , 63, 623, 64
Firma ROMBOR oferuje łożyska kulkowe zwykłe we wszystkich seriach wymiarowych.
W ciągłej sprzedaży posiadamy łożyska kulkowe zwykłe firm: NTN-SNR, ZVL, FERSA, FAG, SKF, VBF, ZKL.

Łożyska poprzeczne kulkowe wahliwe
Łożyska kulkowe wahliwe są łożyskami dwurzędowymi z kulistą bieżnią na pierścieniu dwurzędowym. Łożyska te są szczególnie zalecane do zastosowań, w których niewspółosiowość może zwiększyć się na skutek ugięcia wału lub błędu montażu.
serie wymiarowe: 10, 12, 13, 22, 23, 112, 113
Firma ROMBOR oferuje łożyska kulkowe wahliwe zwykłe we wszystkich seriach wymiarowych, również uszczelniacze.
W ciągłej sprzedaży posiadamy łożyska kulkowe wahliwe firm: NTN-SNR, ZVL, FAG, SKF, VBF, ZKL.

Łożyska kulkowe skośne
Łożyska kulkowe skośne są przeznaczone do przenoszenia obciążeń złożonych skośnych tzn. promieniowych i osiowych.
łożyska kulkowe skośne jednorzędowe
serie wymiarowe: 718 , 719 , 70 , 72 , 73 , 74
łożyska kulkowe skośne jednorzędowe, dwukierunkowe
serie wymiarowe: Q2, QJ2, Q3, QJ3, QJ10
łożyska kulkowe skośne dwurzędowe
serie wymiarowe: 32 , 33 , (52 , 53)
Firma ROMBOR oferuje łożyska kulkowe skośne we wszystkich seriach wymiarowych.
W ciągłej sprzedaży oferujemy łożyska kulkowe skośne firm:NTN-SNR, ZVL, FAG, SKF, VBF, ZKL.