Smarowniczka
Smarowniczka, zwana inaczej kalamitką jest urządzeniem, którego zadaniem jest dozowanie smaru w maszynach technicznych.
Rozróżnia się smarowniczki:
- do smarów ciekłych
- do smarów stałych
SMAROWNICZKI STALOWE:
- proste z główką stożkową
- z kątem 45° - główka stożkowa
- z kątem 90° - główka stożkowa
- z główką płaską
- nierdzewne

Smarownica
Smarownica jest urządzeniem do smarowania pod ciśnieniem, olejem lub smarem
Wyróżniamy smarownice:
- RĘCZNE
- NOŻNE
- PNEUMATYCZNE
- NACISKOWE
- KAPTUROWE (STAUFFERA)

ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY
- KOŃCÓWKI DO   SMAROWNIC
- OLEJNICE
- WĘŻYKI SMAROWNICY
- RURKI SMAROWNICY
- POMPY OLEJU
- POMPY ROTACYJNE