Jakość


Polityka jakości firmy opiera się na bardzo dokładnym rozpoznaniu rynku dostawców i bardzo starannej ich selekcji co pozwala dostarczyć klientowi towar o żądanej przez niego jakości. Firma zatrudnia tylko wysoko kwalifikowanych pracowników, którzy służą klientom fachowym doradztwem w zakresie oferowanych towarów, tj. łożysk tocznych i asortymentów towarzyszących węzłom łożyskowym i systemom przeniesienia napędu.

Założeniem polityki jakości jest też ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością . Ustanowiony system audytów wewnętrznych , podejmowanych działań zapobiegawczych i korygujących , monitorowanie procesów i przeglądy systemu zarządzania jakością w powiązaniu z zaangażowaniem w sprawy jakości całej załogi dają gwarancję stałego doskonalenia systemu mające na celu coraz lepsze spełnianie wymagań klienta .

W podejmowanych działaniach handlowych stosujemy procedury Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 i zmierzamy do certyfikowania SZJ.