zvlzvlcertyfikat poprawione

ZVL SLOVAKIA jest znaczącym dostawcą łożysk tocznych w Europie. Głównym celem i zadaniem firmy jest zapewnienie pełnej gamy łożysk tocznych, rozwijanie współpracy z istniejącymi klientami, podejmowanie współpracy z nowymi klientami oraz świadczenie usług i udzielanie pomocy technicznej w zależności od potrzeb.
W osiąganiu celów firma ZVL korzysta z długoletniego doświadczenia
w produkcji łożysk, know-how technicznego, znajomości rynku,
pozycji rynkowej i marki. Sytuacja na rynku i konkurencja powodują,
że poszerza gamę dostarczanych łożysk.
Cel na przyszłość firmy ZVL w obszarze klientów OEM to zapewnienie pełnej gamy łożysk tocznych, przy czym działania kieruje na segmenty
i gałęzie przemysłu dotąd przez nich nie obsługiwanych.
Istotni są średni i mali producenci OEM oraz warsztaty, głównie na rynku wschodnioeuropejskim,
ale także w innych częściach świata.