ZVL SLOVAKIA

ZVL SLOVAKIA jest znaczącym dostawcą łożysk tocznych w Europie.
Głównym celem i CERTYFIKAT ZVL 2021 NA STRONĘzad
aniem firmy jest zapewnienie pełnej gamy łożysk tocznych, rozwijanie współpracy
z istniejącymi klientami, podejmowanie współpracy
z nowymi klientami oraz świadczenie usług i udzielanie pomocy technicznej w zależności od potrzeb.
W osiąganiu celów firma ZVL korzysta
z długoletniego doświadczenia w produkcji łożysk,
know-how technicznego, znajomości rynku,
pozycji rynkowej i marki.
Sytuacja na rynku i konkurencja powodują,
że ZVL poszerza gamę dostarczanych łożysk.
Cel na przyszłość firmy ZVL w obszarze klientów OEM to zapewnienie pełnej gamy łożysk tocznych,
przy czym działania kieruje na segmenty i gałęzie przemysłu dotąd przez nich nie obsługiwanych.
Istotni są średni i mali producenci OEM oraz warsztaty, głównie na rynku wschodnioeuropejskim,
ale także w innych częściach świata.