OPTIBELT 

Grupa Arntz OPTIBELT jest producentem wysokiej jakości pasków napędowych.
Produkty Optibelt są stosowane w zakresie inżynierii maszyn,
w branży motoryzacyjnej, OPTIBELT LOGO DUŻEw sektorze inżynierii
i AGD przemysłu rolnego.
Oferta firmy Optibelt odznacza się wysoką jakością produktów.
    -W laboratorium OPTIBELT materiały są badane
w najtrudniejszych warunkach.

    -Dostawcy są wybrani w zależności od jakości,
a nie w oparciu o kryteria cen.

    -Dział sprzedaży utrzymuje stałą wymianę informacyjną z naszymi klientami.
W ten sposób nasi deweloperzy mogą szybko reagować na potrzeby rynku. 
Optibelt sprzyja ochronie środowiska. Wszelkie odpady produkcyjne są ponownie przetwarzane, również proces wytwórczy jest tak skonstruowany, aby zaoszczędzić jak najwięcej energii elektrycznej.