Pozostałe łożyska, zespoły i elementy łożyskowań

Firma Rombor oferuje także:
    - łożyska samonastawne
    - łożyska liniowe
    - łożyska ślizgowe
    - łożyska kombinowane
    - oprawy i zespoły łożyskowe
    - rolki prowadzące
    - tuleje łożyskowe
    - elementy toczne
Szczegółowy opis wyżej wymienionego asortymentu znajdą Państwo w podmenu.